close
تبلیغات در اینترنت

باکتری شناسی صنایع غذایی


درباره سايت درباره سايت
 پیام نور شهرکرد - مهندسی صنایع غذايي
علوم و صنایع غذایى به‏مجموعه‏اى از علوم و فنون اطلاق مى‏شود كه كیفیت فیزیكى، شیمیایى و بیولوژیكى محصولات كشاورزى اعم از گیاهى و دامى را از لحاظ تبدیل و نگهدارى موردتوجه قرار داده و امر جمع‏آورى، عمل‏آورى، تبدیل، تكمیل و نگهدارى و حمل و نقل این محصولات را مورد بررسى قرار مى‏دهد .......... ... ♥♥♥مدیر وب :كل دانشجويان ♥♥♥

موضوعات موضوعات

تالار عمومی

اطلاعیه های سایت

اخبار موسسات ، دانشگاه ها و وزارت علوم

پل ارتبـاطی کاربران با مدیران سایت

جستاری در مهندسی علوم و صنایع غذایی

آشنایی با رشته مهندسی علوم و صنایع غذایی

معرفی دانشگاه های دولتی دارای این رشته

معرفی دانشگاه های آزاد دارای این رشته

مقالات و مطالب صنایع غذایی

شیمی مواد غذایی

میکروبیولوژی

تکنولوژی قند

تکنولوژی غلات

تکنولوژی روغن

تکنولوژی لبنیات

تکنولوژی گوشت و شیلات

کنسرو سازی

اصول مهندسی و طراحی کارخانجات

اصول نگهداری و بسته بندی

دیگر مطالب تخصصی

زبان تخصصی صنایع غذایی

نمونه سوال و جزوات صنایع غذایی

دروس عمومی

دروس پایه

دروس تخصصی

دروس تخصصی انتخابی

دروس اصلی


آرشيو آرشيو

مرداد 1396

خرداد 1396

فروردين 1396

اسفند 1395

بهمن 1395

دی 1395

دی 1393


نويسندگان نويسندگان

yare gham (206)

رضا خداوردی پور (0)

ابراهیمی پور (0)


جستجوگر پيشرفته سايت

باکتری شناسی صنایع غذایی


كلستريديوم ها

   
  

معرفیانواع  باکتری ها،بررسی ویژگی های ظاهری، خصوصیات پرگنه ،آزمون هاي

تشخيص و روش آزمايشگاهي در مواد غذايي

باکتری شناسی صنایع غذایی

كلستريديوم ها (clostridium):


باسيل های گرم مثبت درشت و اسپوردار بي هوازي اجباري مي باشند. اسپور دراين جنس معمولا انتهايي يا نزديك به انتها مي باشد. اغلب متحرك و داراي فلاژلا ازنوع پري تريش مي باشند. همچنین تستهاي كاتالاز و اكسيداز در آنها نیز منفي بوده.

كلستريديوم بوتولينوم( c.botulinum):

 

 

عامل بوتوليسم (مسموميت غذايي شديد وكشنده) باسيل درشتي است كه اسپور آن بيضي شكل و نزديك به انتها قرار دارد. اين باكتري بي هوازي مطلق و متحرك است .


 

براي جداسازي باكتريهاي كه اسپوردارند ازروش جداسازي به كمك حرارت استفاده كرده و براي اين منظور بايد نمونه مورد آزمايش را درسرم فيزيولوژي سوسپانسيون شده و به مدت 10 دقيقه جوشانده شود تا ساير باكتريهاي بدون اسپور ازبين برود ( شوك حرارتي) سپس نمونه را درشرايط مناسب (بي هوازي براي كلستريديومها) كشت داده و كلنيهاي ارگانيسم را شناسايي كنيد.


براي شناسايي توكسين بوتوليسم ازتست الايزا و راديوايمونواسي و هماگلوتيناسيون پاسيو استفاده كرده.

و همچنین از محيطهاي انتخابي eya (egg- yolk agar) و cbi c.botulinum isolation براي ايزوله كردن كلستريديوم بوتولينوم استفاده مي شود.

كلسترديوم تتاني ( c. tetani):

كلسترديوم تتاني يا باسيل نيكولاير عامل بيماري كزاز بوده که اين باكتري بي هوازي اجباري است و داراي اسپور انتهايي بزرگي است كه ظاهري شبيه چوب طبل براي باكتري ايجاد مي كند. اين باكتري متحرك و فلاژلا آن ازنوع پري تريش مي باشد.همچنین این باکتری قندها راتخمير نکرده وكاتالاز منفي است.تشخيص آزمايشگاهي:


1 - كشت : از محيط تيو گليكولات غني شده ، (cooked meat broth ) cmb و آگار خوندار مي توان جهت كشت استفاده كرد. براي كشت پليت ها بايد به مدت 48 ساعت درشرايط بي هوازي ( ./.80 درصد نيتروژن ، 10درصد گازكربونيك .10 درصد هيدروژن ) در37 درجه سانتيگراد قرار گيرد.

كلستريديوم تتاني درسطح آگار خوندار ايجاد هموليز و سوارمينگ مي كند

2 - تست آگلوتيناسيون : كلني خالص ارگانيسم مورد نظر را با آنتي سرم پلي والان كلستريديوم تتاني مجاور مي كنيم كه درصورت توليد آگلوتيناسيون حضور كلستريديوم تتاني اثبات مي شود.

كلستريديوم پرفرنژنس(c. perfringens):


پرفرنژنس يا باسيل ولشاي عامل اصلي بيماري گانگرن گازي است. اين باكتري بدون حركت و داراي يك اسپور بيضي شكل مركزي يا نزديك به انتهاست که باعث تورم سلول نمي شود.تاكنون 6 گروه آنتي ژني ازكلستريديوم شناسايي شده كه با حروف a تا f نامگذاري شده كه گروه a و گاهي f براي انسان بيماريزا بوده .اسپور اين باكتري در موادغذايي كه حرارت كافي به قسمتهاي مياني و دروني آن نمي رسد و پس از پخته شدن مدتي گرم نگهداري مي شوند باقي مانده وچنانچه شرايط و زمان رشد مناسب باشد مي تواند باعث مسموميت شود


تشخيص آزمايشگاهي :


1- بررسي ميكروسكوپي : پس ازرنگ آميزي گرم، باسيل درشت گرم مثبت با دوانتهاي گرد ، شبيه واگن قطار و به صورت موازي مشاهده مي شود همچنین داراي يك اسپور بيضي شكل انتهايي يا نزديك به انتهاست.

2 - كشت : نمونه را درآگار خوندار، تيوگليكولات كشت داده و پس از 24 ساعت در شرايط هوازي بررسي اینکه برروي آگار خوندار ايجاد هموليز دوگانه کرده یا نه.

هموليز بتا درداخل وهموليز آلفا درخارج ايجاد مي گردد. (از محيطهاي كشت اختصاصي نظير lowbury و lilly نیز مي توان استفاده كرد.)

توجه شود که كلستريديوم پرفرنژنس درمجاورت هوا زنده مي ماند و مي تواند رشد كند.

تستهاي تشخيصي :


1 - آزمون بررسي ترشح لسيتيناز :


ليسيتيناز باكتري قادر است كه لستين ( ماده طبيعي درزرده تخم مرغ ) رابه دي گيليسريدهاي نامحلول تبديل کرده و منجر به توليد هاله اي سفيد رنگ دراطراف كلني درمحيط كشت حاوي لسيتين گردد.

روش كار : يك كلني خالص را برروي محيط كشت آگار زرده تخم مرغ (egg yolk medium) منتقل كنيد سپس پليت رابه مدت 24 تا 48 ساعت دردماي 36 درجه سانتيگراد قرار دهيد و بعد از اين مدت پليت ها ازنظر كلنيهاي باهاله اي ازرسوب سفيد رنگ بررسي مي شود.2 - تست نگلر (ممانعت از آلفا لسيتنيناز) :

روش كار :که ازپليت آگار خوندار با 10 درصد زرده تخم مرغ (eya) استفاده شده که به وسيله سواب كلني را درسطح پليت كشت داده نيمي از سطح محيط كشت را با آنتي توكسين آلفا لسيتيناز بپوشانيد و در دماي 37 درجه سانتيگراد به مدت 24 تا 48 ساعت نگهداري کرده.حال درنيمه فاقد ضد سم، اطراف پرگنه ها هاله كدري مشاهده مي شود ولي در نيمه ديگر هاله موجود نيست كه به علت آنتي توكسين مي باشد.

توجه شود که تست لسيتيناز دركلستريديوم باراتي، كلستريديوم بايفر منتاس و كلستريديوم سوردلي نيز مثبت است به همين دليل تست لسيتيناز نمي تواند به تنهايي تایيد كننده قطعي پرفرنژنس باشد و بايد براي تشخيص قطعي ترشح آلفا لسيتيناز توسط تست نگلر يررسي شود.

3 - تخمير طوفاني شير( stormy clot):

روش كار : مقداري از كلني پرفرنژنس را درلوله آزمايش حاوي شير تلقيح كرده وسپس به مدت 24 ساعت دردماي 37 درجه سانتيگراد درشرايط بي هوازي قرار دهيد (ريختن پارافين روي لوله) که شير همراه با توليد گاز و تغيير شكلي با نماي طوفاني منعقد مي شود.

4- تخمير قندها:

مقداري از كلني رادر لوله هاي محتوي محيط پايه فنل رد كه به طور جداگانه 1 درصد ازقندهاي گلوكز، ساكاروز، سالي سين، لاكتوز، مانيتول و مالتوز مي باشند بيفزاييد، سپس آنها رابه مدت 24 ساعت درجار بي هوازي در37 درجه قرار دهيد.

مالتوز
+

مانيتول
-

سالي سين
متغيير

لاكتوز
+

ساكاروز
+

گلوكز
+


نکات مهم در رابطه با کلستریدیوم پرفرنژنس:

1) كلستريديوم پرفرنژنس داراي reverse camp مثبت است ودرشرايط آزمايشگاهي اسپور توليد نکرده

2) درتست نگلر آنتي توكسين typa پرفرنژنس مورد استفاده قرار گرفته

3) سميت توكسين بوتولينوم دربين كلستريديوم تتاني، كورينه باكتريوم ديفتريه و يرسينيا پستيس از همه قوي تر است.


روش آزمايشگاهي درمواد غذايي:


10گرم ازماده غذايي مشكوك را توزين كرده و سپس 10 ميلي ليتر محلول بافر فسفات به آن بيفزاييد و در هاون چيني سترون كاملا يكنواخت كنيد. آنگاه دوبطري درپيچ دار محتوي محيط گوشت پخته را انتخاب و آنها رابه مدت 5 دقيقه با درشل جهت تخليه حبابهاي اكسيژن درحمام آب 80 درجه سانتيگراد قرار دهيد و بعد از خارج كردن ازحمام و كمي سرد شدن به هريك ازلوله ها 2 الي 3 ميلي ليتر از سوسپانسيون آماده شده نمونه غذايي بيفزاييد و يكي ازدولوله راعلامت گذاري كنيد و لوله علامت گذاري شده رابه مدت 10 دقيقه در65 درجه سانتيگراد قراردهيد سپس 2 تا 4 ميلي ليتر ازمخلوط وازپار سترون (مخلوط مساوي از وازلين وپارافين )راكه ذوب شده به آهستگي ازكنارلوله طوري بريزيد كه سطح محيط راكاملا فرابگيرد و بعد هردولوله رابه مدت 48 ساعت درگرمخانه 37 درجه سانتيگراد قرارداده وسپس لوله ها رابررسي كنيد. درصورت رشد باكتري بخش مايع داخل لوله كدر مي شود.

ويژگي هاي پرگنه هاي كلستريديوم پرفرنژنس :

 

1- درمحيط سولفيت پلي ميكسين سولفاديازين (sps ) پرگنه ها بدليل احياي سولفيت به رنگ سياه درمي آيند.

2- درمحيط آگارخوندار با نئومايسين پرگنه ها گرد، نامنظم، مسطح وشفاف بوده كه ممكن است به صورت هموليز باشد.

شمارش :

ابتدا 10 گرم ازنمونه غذايي مشكوك رابا استفاده از محلول رينگر 1/4 رقتهاي اعشاري 10 (به توان 1- و2-و3-) تهيه كرده لوله رابه مدت 10 دقيقه درحمام آب 65 درجه قرار دهيد

(شوك حرارتي )و پس از خارج كردن و سرد شدن در محيطهاي spsو آگار خوندار با نئومايسين كشت دهيد.

شمارش درمحيط sps:

توسط پي پت سترون مقدار3 ميلي ليتر از هريك ازرقتهاي آماده شده را برداشت كرده و به 3 پتري ديش خالي سترون اضافه كرده سپس حدود 15 تا 20 ميلي ليتر از محيط sps كه ذوب شده و به حرارت 45 تا 50 درجه رسيده به پتري ديش ها اضافه كرده و پس از مخلوط كردن وسفت شدن دو پليت ازهر رقت رابه مدت 48 ساعت درجار بي هوازي وگرمخانه 37 درجه قرار داده وپليت سوم رابه عنوان شاهد درنظر مي گيريم . سپس پرگنه هارا شمارش نماييد.

ميانگين تعداد پرگنه هايي راكه دردوظرف پتري درشرايط بيهوازي رشد كرده اند بدست آورده سپس پرگنه هايي سياه رنگي را كه در روي پليت شاهد درشرايط هوازي رشد كرده اند را ازآن كم كنيد. تعداد رادر رقت مورد آزمايش ضرب كرده و برحسب گرم ماده غذايي گزارش نماييد.

شمارش درمحيط آگارخوندار با نئومايسين:

3 پتري ديش محتوي آگار خوندار انتخاب و به سطح هريك از آنها مقدار 1/. ميلي ليتر ازمحلول يك درصد نئومايسين رابيفزاييد. پس ازخشك شدن سطح محيط به هريك از آنها يك دهم ميلي ليتر از رقتهاي موردنظر افزوده و توسط ميله شيشه اي پخش كنيد. سپس دوظرف پتري رادرجار بي هوازي به مدت 48 ساعت در37 درجه سانتيگراد قرار دهيد و پليت سوم را به عنوان شاهد در دماي 37 درجه وشرايط هوازي قرار دهيد و سپس پليت ها راخارج كرده و پرگنه ها راشمارش كنید وميانگين تعداد پرگنهايي كه دردو پليت ودر شرايط بي هوازي رشد كرده اند را بدست آورده ، سپس تعداد پرگنهايي راكه روي پليت شاهد در شرايط هوازي رشد كرده اند را از آن كم كنيد. تعداد را در رقت مورد آزمايش ضرب كرده و بر حسب گرم ماده غذايي گزارش كنيد.برچسب ها : باکتری شناسی صنایع غذایی باکتری ها
ارسال شده در : چهارشنبه 25 ارديبهشت 1392 - توسط : yare gham
بازديد : 388 بار دسته بندي : میکروبیولوژی نظر دهيد! [ ]


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

پيوند ها پيوند ها'

تبادل لينک تبادل لينک تبادل لينک تبادل لينک

 • تعمیرات پرینتر

  عکس خنده دار|عکس عاشقانه|عکس فیسبوکی

  گیفت کارت ارزان 5 دلاری استیم Steam

  محصولات سالم و طبيعي

  بخاري کارگاهي نفتي

  قیمت فرش هزار شانه

  مدل آرايش

  فروش گيفت کارت پلی استيشن

  پايان نامه

  خريد سرور مجازی از مبين هاست

  خريد فيلتر شکن

  کاریابی بندرعباس

  چاپ کاتالوگ و بروشور

  دانلود آهنگ جدید امیر تتلو اعتیاد

  خرید هاست ارزان

  خرید جم کلش رویال

  تور دبی

  دارو گیاهی
 • بک لينک بک لينک